Báo cáo Tài chính
Nội dung tìm
Tìm theo
16 kết quả tìm kiếm
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
1 Q1-2/2016/BCTC-BacABank 12/08/2016 Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ Tải về
2 Q1-2/2016/BCTC-BacABank 12/08/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ Tải về
3 Q3/2016/BCTC-BacABank 18/10/2016 Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 3/2016 Tải về
4 Q3/2016/BCTC-BacABank 18/10/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2016 Tải về
5 BC/2015/BCKTRL-BacABank 25/03/2016 Báo cáo kiểm toán riêng lẻ 2015 Tải về
6 BC/2015/BCKTHN-BacABank 25/03/2016 Báo cáo kiểm toán hợp nhất 2015 Tải về
7 Q1/2016/BCTC-BacABank 31/03/2016 Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 1 2016 Tải về
8 Q1/2016/BCTC-BacABank 31/03/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 2016 Tải về
9 Q2/2016/BCTC-BacABank 30/06/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2016 Tải về
10 Q2/2016/BCTC-BacABank 30/06/2016 Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 2/2016 Tải về
11 BCTC2012 31/12/2012 Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán 2012 Tải về
12 BCTCHC2012 31/12/2012 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2012 Tải về
13 BCTC2013 28/02/2014 Báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán 2013 Tải về
14 BCTC2013 03/03/2014 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2013 Tải về
15 BCTC2014 31/12/2014 Báo cáo tài chính riêng lẻ đã kiểm toán 2014 Tải về
16 BCTCHN2014 31/12/2014 Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2014 Tải về