Thông điệp từ Tổng Giám Đốc

Ngân hàng TMCP Bắc Á được thành lập theo quyết định số 183/QĐ-NH5 ngày 01/09/1994 của Thống đốc ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, là ngân hàng TMCP Đô thị có trụ sở chính  đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, với mức vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ VNĐ, được phép hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng ngân hàng trên các nghiệp vụ chính là: Huy động tiền gửi, cho vay và cung cấp các dịch vụ ngân hàng.

 

 

 

Xem chi tiết

Lịch sử hình thành

Ngân hàng TMCP Bắc Á được thành lập năm 1994 theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vốn góp cổ phần do các cổ đông có uy tín đóng góp, là một trong số các ngân hàng thương mại cổ phần lớn có hoạt động...

Xem chi tiết

Tầm nhìn và sứ mệnh

Ngân hàng Bắc Á tư vấn và phục vụ cho một thế hệ các doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo ra giá trị cốt lõi, mang lại giá trị đích thực cho cộng đồng và thân thiện với môi trường

Xem chi tiết

Hoạt động

Ngoài các dịch vụ chính của một ngân hàng thương mại như huy động vốn, cho vay, cung cấp các dịch vụ thanh toán… Ngân hàng TMCP Bắc Á còn tham gia tư vấn tài chính và tài trợ vốn cho nhiều dự án trên nhiều lĩnh vực

Xem chi tiết

Hoạt động xã hội

Hoạt động cộng đồng và xã hội được Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành xem là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong nhiều năm qua, nhằm thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội...

Xem chi tiết

Thành tựu

Trong hơn 17 năm hoạt động, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã vinh dự được trao tặng những giải thưởng của Chính phủ và Ủy Ban Nhân dân tỉnh Nghệ An:

Xem chi tiết