Doanh nghiệp


Tiền gửi

Hàng ngày, một DN phải thực hiện rất nhiều các giao dịch thanh toán liên quan đến tiền mặt. Sử dụng sản phẩm Tiền gửi thanh toán của Bac A Bank là giải pháp tối ưu- An toàn- Thuận tiện- Nhanh chóng

Xem chi tiết

Tiền vay

 Các doanh nghiệp sẽ làm gì khi cơ hội kinh doanh xuất hiện mà không có nguồn vốn nào tài trợ? Hãy lựa chọn sản phẩm cho vay ngắn hạn tại Bac A Bank- Giải pháp nhanh chóng và an toàn về nỗi lo tài chính của khách hàng

Xem chi tiết

Tài trợ thương mại

Một doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán, giao dịch với rất nhiều các đối tác nước ngoài, làm thế nào để tối đa hóa tiện ích, an toàn và chi phí thấp nhất cho các giao dịch này.  Bac A Bank sẽ giúp bạn giải quyết những mong muốn ấy bằng các sản phẩm Thanh toán quốc tế-Sát cánh cùng doanh nghiệp vươn xa quốc tế 

Xem chi tiết