Văn bản pháp quy
Nội dung tìm
Tìm theo
34 kết quả tìm kiếm
STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 
1 407/QĐ-NHNN 12/03/2012 Quyết định số 407/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2012 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng. Tải về
2 24/2012/NĐ-CP 03/04/2012 Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng Tải về
3 2235/NHNN-CSTT 12/04/2012 Công văn số 2235/NHNN-CSTT ngày 12/4/2012 Về việc đính chính văn bản. Tải về
4 01/CT-NHNN 13/02/2012 Chỉ thị 01/2012/CT-NHNN ngày 13/02/2012 về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012 Tải về
5 44/2011/TT-NHNN 29/12/2011 Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tải về
6 43/2011/TT-NHNN 20/12/2011 Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ ngành Ngân hàng. Tải về
7 42/2011/TT-NHNN 15/12/2011 Quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Tải về
8 41/2011/TT-NHNN 15/12/2011 Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền. Tải về
9 39/2011/TT-NHNN 15/12/2011 Quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tải về
10 35/2011/TT-NHNN 11/11/2011 Quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước. Tải về
11 34/2011/TT-NHNN 28/10/2011 Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Tải về
12 33/2011/TT-NHNN 08/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng và Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Tải về
13 32/2011/TT-NHNN 06/10/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng. Tải về
14 2209/QĐ-NHNN 06/10/2011 Về lãi suất tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và lãi suất tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước. Tải về
15 2210/QĐ - NHNN 06/10/2011 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng. Tải về
16 7816/NHNN-CSTT 06/10/2011 Về việc cho vay cầm cố, thế chấp bằng vàng. Tải về
17 05/2012/TT-NHNN 12/03/2012 Thông tư số 05/2012/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tải về
18 407/QĐ-NHNN 12/03/2012 Quyết định số 407/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2012 Về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng. Tải về
19 03/2012/TT-NHNN 08/03/2012 Thông tư số 03/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012 Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú Tải về
20 04/2012/TT-NHNN 08/03/2012 Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 08/3/2012 Quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Tải về
21 02/2012/TT-NHNN 27/02/2012 Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/2/2012 Hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tải về
22 2235/NHNN-CSTT 12/04/2012 Công văn số 2235/NHNN-CSTT ngày 12/4/2012 Về việc đính chính văn bản. Tải về
23 24/2012/NĐ-CP 03/04/2012 Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng Tải về
24 15/2012/NĐ-CP 09/03/2012 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản. Tải về
25 45/2011/TT-NHNN 30/12/2011 Quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng. Tải về
26 43/2011/TT-NHNN 20/12/2011 Thông tư số 43/2011/TT-NHNN ngày 20/12/2011 Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ ngành Ngân hàng. Tải về
27 39/2011/TT-NHNN 15/12/2011 Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 Quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tải về
28 41/2011/TT-NHNN 15/12/2011 Thông tư số 41/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 Hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền. Tải về
29 42./2011/TT-NHNN 15/12/2011 Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 Quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng. Tải về
30 38/2011/TT-NHNN 13/12/2011 Thông tư số 38/2011/TT-NHNN ngày 13/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2009/TT-NHNN ngày 3/7/2009 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tải về
31 36/2011/TT-NHNN 12/12/2011 Thông tư số 36/2011/TT-NHNN ngày 12/12/2011 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng nghành Ngân hàng. Tải về
32 2013/QĐ-TTg 14/11/2011 Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2011 Phê duyệt Chiến lược Dân số và Sức khoẻ sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Tải về
33 35/2011/TT-NHNN 11/11/2011 Thông tư số 35/2011/TT-NHNN ngày 11/11/2011 Quy định việc công bố và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước. Tải về
34 34/2011/TT-NHNN 28/10/2011 Thông tư số 34/2011/TT-NHNN ngày 28/10/2011 Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Tải về