Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
11 Q2/2018BCTCRL-BACABANK 20/07/2018 30/06/2018 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Q2/2018
12 2018/BCBNHN-BACABANK 23/08/2018 13/08/2018 Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 2018
13 2018/BCBNRL-BACABANK 23/08/2018 13/08/2018 Báo cáo tài chính bán niên riêng lẻ 2018
  • Trang
  • 1
  • 2