Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 03/2017/BCTCQ1-BACABANK 11/05/2017 15/04/2017 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q1.2017
2 04/2017/BCTCQ1-BACABANK 11/05/2017 15/04/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Q1.2017
3 05/2017/BCTCQ2-BACABANK 27/07/2017 17/07/2017 Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 2/ 2017
4 06/2017/BCTCQ2-BACABANK 27/07/2017 17/07/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2017
5 07/2017/BCTCBN-BACABANK 24/08/2017 14/08/2017 Báo cáo bán niên riêng lẻ 2017
6 08/2017/BCTCBN-BACABANK 24/08/2017 14/08/2017 Báo cáo bán niên hợp nhất 2017
7 09/2017/BCTCRL-BACABANK 19/10/2017 30/09/2017 Báo cáo tài chính riêng lẻ Quý 3.2017
8 10/2017/BCTCHN-BACABANK 19/10/2017 30/09/2017 Báo cáo tài chính hợp nhất Q3.2017
9 Q4/2017/BCTCHN-BACABANK 18/01/2018 17/01/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2017
10 Q4/2017/BCTCRL-BACABANK 18/01/2018 17/01/2018 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q4/2017
  • Trang
  • 1
  • 2