Cho vay sổ tiết kiệm

Cho vay sổ tiết kiệm là sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiền để bù đắp sự thiếu hụt tạm thời trong các khoản chi tiêu sinh hoạt gia đình hoặc bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối tượng

Sản phẩm cho vay sổ tiết kiệm tại BAC A BANK được dành cho tất cả các cá nhân đang sử dụng sản phẩm huy động tại Ngân hàng.

Sử dụng

Việc đăng ký và sử dụng sản phẩm Cho vay sổ tiết kiệm BAC A BANK rất đơn giản và dễ dàng. Khách hàng chỉ cần điền đẩy đủ các thông tin vào “Đơn đăng ...

Lợi ích

Là sản phẩm cho vay được tao ra với tiêu chí đem lại lợi ích tối đa và tiện ích tốt nhất cho khách hàng.

  • Thời gian cho vay tối đa bằng thời gian ...