CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ LÃI SUẤT TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thực hiện Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 của Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách Nhà nước, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm trên lãi vay thực tế từ Ngân sách Nhà nước; góp phần khắc phục khó khăn sau đại dịch Covid-19, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Điều kiện
  • Thời hạn áp dụng:
    - Thoả thuận cho vay và giải ngân từ 01/01/2022 đến 31/12/2023.
    - Kỳ hạn trả nợ lãi có thời điểm trả nợ phát sinh từ ...

Đối tượng

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ...
Lợi ích
  • Mức lãi suất hỗ trợ: 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế.
  • Hạn mức hỗ trợ lãi suất năm 2022 được Ngân ...