Tin Hoạt động kinh doanh

Thông báo v/v thu giữ tài sản đảm bảo số 01/2018/TB-AMC

Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A AMC) thông báo về việc thu giữ tài sản đảm bảo để xử lý thu hồi nợ vay theo quy định pháp luật với các nội dung chi tiết trong văn bản đính kèm: Xem tại đây