Tin Sản phẩm - Dịch vụ

Thông báo hạn mức và biểu phí giao dịch mới dịch vụ ngân hàng điện tử.

1. Điều chỉnh hạn mức:

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của quý khách hàng với hạn mức giao dịch cao hơn, ngân hàng TMCP Bắc Á xin trân trọng kính báo tới quý khách hàng những thay đổi về hạn mức như sau:

-  Điều chỉnh tăng số tiền giao dịch/lần giao dịch qua các kênh Mobile banking và Internet banking.

- Điều chỉnh tăng số tiền giao dịch/ngày giao dịch các kênh Mobile banking và Internet banking.

Chi tiết hạn mức giao dịch vui lòng xem văn bản đính kèm.

 

2. Điều chỉnh biểu phí (thời gian hiệu lực từ 1.8.2018)

Ngoài ra để phục vụ nhu cầu giao dịch ngày càng cao của quý khách cũng như giảm thiểu chi phí phát sinh trên giao dịch, ngân hàng TMCP Bắc Á đã điều chỉnh giảm phí giao dich qua kênh Internet banking và Mobile banking. Chi tiết biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử mới vui lòng xem tại đây.