Tin Hoạt động kinh doanh

BAC A BANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM PGD PHỔ YÊN - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Ngày 03/06/2022, Ngân hàng TMCP Bắc Á đã chính thức thay đổi địa điểm của Phòng giao dịch Phổ Yên - Chi nhánh Thái Nguyên, thông tin cụ thể như sau:

Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Thái Nguyên công văn số 497/THN-TTGS ngày 03/06/2022 v/v chấp thuận thay đổi địa điểm trụ sở của Phòng giao dịch Phổ Yên - Chi nhánh Thái Nguyên của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Địa điểm cũSố 52 đường Trường Chinh, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Địa điểm mới: Số 52 đường Trường Chinh, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.