Tin Hoạt động kinh doanh

THÔNG BÁO DỰ KIẾN NGÀY HOẠT ĐỘNG

Căn cứ vào tình hình thực tế, các Phòng giao dịch gồm: Chi nhánh Hà Nam – Phòng giao dịch Kim Bảng, Chi nhánh Long An – Phòng giao dịch Bến Lức, Chi nhánh Lạng Sơn – Phòng giao dịch Hữu Lũng dự kiến đi vào hoạt động ngày 17/01/2023, Ban Phát triển hệ thống kính đề nghị Khối Marcom hỗ trợ thực hiện việc công bố thông tin đối với nội dung hoạt động của các Phòng giao dịch trên như sau:

STT

Tên Phòng giao dịch

Địa chỉ

Thời gian dự kiến hoạt động

1

Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Hà Nam – Phòng giao dịch Kim Bảng

Tầng 1 số 79 đường Quang Trung, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

17/01/2023

2

Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi   nhánh Long An – Phòng giao dịch Bến Lức.

Số 42 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

17/01/2023

3

Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Lạng Sơn – Phòng giao dịch Hữu Lũng

Số 12 đường Chi Lăng, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

17/01/2023