Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 04/2022/QĐHĐQT-BAC A BANK 10/01/2022 07/01/2022 V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Miền Nam đối với Ông Nguyễn Quốc Đạt
2 05/2022/QĐ-HĐQT 14/01/2022 14/01/2022 V/v Thành lập và thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Bắc Á - CN Thừa Thiên Huế - PGD An Đông
3 06/2022/QĐ-HĐQT 24/01/2022 24/01/2022 V/v Thành lập và thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Ngân hàng TMCP Bắc Á - CN Đồng Nai - PGD Long Thành
4 BCTHQT/2021-BACABANK 28/01/2022 26/01/2022 Báo cáo tình hình quản trị công ty 2021
5 BC-TLATV/CBTT/12-2021 16/02/2022 16/02/2022 V/v công bố thông tin về Tỷ lệ an toàn vốn tháng 12/2021
6 12/2022/NQ-HĐQT-BACABANK 18/02/2022 18/02/2022 V/v CBTT Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên BAC A BANK năm 2022
7 16/2022/QĐ-HĐQT-BACABANK 21/02/2022 21/02/2022 V/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty của BAC A BANK
8 36/TB-BACABANK 28/02/2022 28/02/2022 V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
9 33/2022/CBTT-BACABANK 02/03/2022 02/03/2022 V/v ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
10 34/2022/CBTT-BACABANK 22/03/2022 22/03/2022 Thành lập và thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á – Chi nhánh Đắk Lắk – Phòng giao dịch Khánh Xuân