Thông điệp Tổng Giám Đốc

Thư Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Thái Hương gửi Cán bộ Nhân viên BAC A BANK

Thư chúc mừng năm mới
Chúng ta đã cố gắng và chúng ta đã được nâng bước, che chở bởi Hồng Ân của Người. Chị chúc các em, cô chúc các cháu luôn ngập tràn hoan hỷ, hăng say trong công việc, vun đắp cho ngôi nhà Bắc Á là biểu tượng của niềm tin, ánh sáng, giữ Tâm Sáng để phụng sự, cống hiến cho đời, Mãi mãi cùng thời gian.

Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc
                                                               Madame Thái Hương.