Cho vay cầm cố số dư tiền gửi trực tuyến tại BAC A BANK

Sản phẩm cầm cố số dư tiền gửi thanh toán tại Quầy nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn phục vụ mục đích tiêu dùng, phù hợp với các quy định của BAC A BANK và Pháp luật.

Đặc điểm sản phẩm
  • Thời hạn cho vay tối đa bằng thời hạn còn lại của kỳ hạn gửi đối với tài khoản tiền gửi trực tuyến cầm cố.
  • Số tiền cho vay tối đa lên ...
Đối tượng

Là cá nhân đang sử dụng sản phẩm tiền gửi trực tuyến tại BAC A BANK và có nhu cầu vay vốn.

Thủ tục đăng ký
  • CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu
  • Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn.