Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh:

TH GROUP LÀ MỘT TẬP ĐOÀN DOANH NHÂN YÊU NƯỚC.

Đặt lợi ích riêng của tập đoàn nằm trong lợi ích chung  của quốc gia.

Một quốc gia chỉ vững mạnh khi con người được phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ, trong đó yếu tố tiên quyết cho sự phát triển này không những là nguồn dinh dưỡng thiết yếu như lúa gạo, thực phẩm, các sản phẩm sữa và dược liệu, mà còn cần có một chế độ chăm sóc bảo vệ sức khỏe bền vững.

Không tìm mọi cách tối đa hóa lợi nhuận mà tìm mọi cách hợp lý hóa lợi ích của Tập đoàn.

TH tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp nông thôn, áp dụng thành tựu khoa học vào sản xuất, đưa công nghệ đầu cuối hiện đại nhất & Khoa học quản trị hàng đầu  của thế giới vào Việt Nam để góp phần tạo sự phát triển bền vững của quốc gia và dân tộc.

Giá trị cốt lõi:

  • Vì sức khoẻ cộng đồng
  • Tư duy vượt trội
  • Thân thiện với môi trường
  • Tươi ngon bổ dưỡng
  • Hoàn toàn vì thiên nhiên