Quy mô đầu tư

  • Quy mô: 1 tỷ 200 triệu đô-la Mỹ
  • Diện tích: 37.000 hec-ta đất
  • Số lượng: Kế hoạch đến hết năm 2014 là trên 45.000 con bò sữa và đến năm 2017 là 137.000 con bò sữa
  • Công suất nhà máy sữa: 500 triệu lít/năm (2017)