Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn:

  • Tạo ra các sản phẩm  rau củ quả hoa tươi sạch bằng công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu và và thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng;
  • Tạo nên thương hiệu rau quả VIỆT trên thị trường quốc tế và thay thế các sản phẩm nhập khẩu từ thị trường cao cấp.

Sứ mệnh:

Trở thành nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà xuất khẩu và nhà bán lẻ hàng đầu và uy tín Việt Nam về sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao vào năm 2015.

Giá trị cốt lõi:

Cung cấp sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, FVF mang lại các giá trị cốt lõi cho người tiêu dùng: “An toàn từ gốc - Tươi sạch tận ngọn”