Quy mô đầu tư

Tổng vốn đầu tư của dư án là 32 triệu USD, diện tích gieo trồng 104 hecta ngoài trời; 25 hecta nhà kính; 1 vườn ươm 3.000m2, sản lượng 1 tấn rau củ quả/ngày. Danh mục sản phẩm là gạo; rau ăn lá, rau ăn củ, rau gia vị và một số loại hoa quả: rau quả (5 ha, dự kiến sản lượng 1.130 tấn/năm), rau gia vị (15 ha, dự kiến sản lượng 751 tấn/năm) và hoa (5 ha, dự kiến sản lượng 5.450.000 cành/năm), sản phẩm có chất lượng cao phù hợp với thị trường xuất khẩu.