Quy mô đầu tư

  • Tổng mức đầu tư:           22630 tỷ đồng, giai đoạn 1: 6000 tỷ đồng
  • Diện tích đất sử dụng:     115.450,81 hecta
  • Nguồn nguyên liệu thô:   200.000 tấn/năm di dự án trồng - đáp ứng 60% nhu cầu sản xuất

                                              133.000 tấn/năm thu mua hoặc liên danh, liên kết người dân

  • Nhà máy chế biến:         Công suất 8.362 tấn dược liệu tinh/năm

                                              03 nhà máy sơ chế: diện tích 45 hecta

                                              01 nhà máy chế biến: diện tích 55 hecta

                                              01 khu phụ trợ với diện tích 20 hecta