Thông tin chung

Với khát khao của người sáng lập “mang đến cho trẻ em Việt Nam cơ hội học tập trong môi trường giáo dục Quốc tế với chất lượng tốt nhất” và tạo ra “một chuẩn mực về chất lượng, là mô hình dẫn đạo để những người khác cùng làm theo và cùng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam” Trường TH đã kết hợp chương trình giảng dạy quốc tế (theo giáo trình của International Baccalaureate® một tổ chức nổi tiếng toàn cầu) với chương trình phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo - đảm bảo cho chất lượng đầu ra, học sinh của Trường TH sẽ trở thành những công dân toàn cầu nhưng vẫn giữ gìn và tôn vinh những giá trị văn hoá của Việt Nam.