Quá trình phát triển

Trường TH (TH School) được khởi công từ đầu năm 2015 với thiết kế ấn tượng, đậm tính nhân văn. Nhờ tiến độ xây dựng khẩn trương và chương trình học được phát triển đồng bộ bởi các chuyên gia giáo dục hàng đầu thế giới, dự kiến năm 2016, TH School sẽ tuyển sinh và khai giảng khoá đầu tiên.

Chiến lược phát triển:

Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục toàn diện dựa trên cơ sở phát huy truyền thống giáo dục nhân văn của Việt Nam kết hợp tối đa nền giáo dục tiên tiến của thế giới từ tầm nhìn của lãnh đạo Tập đoàn TH và đội ngũ tư vấn, quản lý, chuyên gia giáo dục kinh nghiệm của Anh Quốc và Việt Nam.

TH School đào tạo thế hệ trẻ hiểu biết với những kĩ năng học tập tiên tiến, phương pháp tư duy độc lập và chú trọng bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc nhằm mục tiêu đào tạo những công dân toàn cầu trong tương lai.