Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn - Sứ mệnh:

Trẻ em Việt Nam phải được hưởng nền giáo dục hàng đầu thế giới với môi trường cùng các phương tiện học tập tương xứng… TH School cam kết sẽ mang đến những thứ tối đẹp đó để xứng đáng với sự lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh và học sinh trong tương lai.

Trẻ em Việt Nam biết yêu mến và ngợi ca bản sắc văn hoá Việt Nam… Trường TH sẽ nuôi dưỡng và khởi nguồn cho điều đó.

Học sinh của trường TH sẽ là những công dân toàn cầu; sẽ chắc chắn thành công ở mọi nơi và đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung… Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp các em đạt được những thành công đó.

Trường TH sẽ mang đến cho trẻ em Việt Nam cơ hội học tập trong môi trường giáo dục Quốc tế với chất lượng tốt nhất. Trường TH sẽ là một chuẩn mực quốc tế về chất lượng, là mô hình dẫn đạo để góp phần vào công cuộc đổi mới giáo dục của nước nhà.

Giá trị cốt lõi:

  • Vì hạnh phúc đích thực
  • Tận tâm và nhân văn
  • Phát triển toàn diện
  • Tư duy toàn cầu, bản sắc dân tộc
  • Tự hào Việt Nam