Quy mô đầu tư

Tập đoàn TH đang tiến hành xây dựng mô hình trường liên cấp (mầm non đến THPT) với quy mô đầu tư 1.100 tỷ đồng. Trường có một cơ sở vật chất bề thế, hiện đại với diện tích 18.000m2 tại phố Chùa Bộc và 49.500 m2 tại khu công nghệ cao Láng Hoà Lạc.