Dự án Chăn nuôi bò sữa và Chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp (TH true MILK)


Thông tin chung

Muốn nâng cao thể chất và trí tuệ con người thì dinh dưỡng là yếu tố tiên quyết, trong đó sữa đóng vai trò rất quan trọng. Ở các nước tiên tiến trên thế giới, uống sữa đã trở thành một nhu cầu thiết yếu hàng ngày...

Chi tiết
Quá trình phát triển

Ngày 27/02/2010, Trang trại TH chào đón cô bò “Mộc” đầu tiên về Việt Nam, và chỉ sau đó gần 3 tháng, Nhà máy sữa tươi sạch TH tại xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã được khởi công xây dựng. Đến ngày 26/10/2010...

Chi tiết
Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

TH GROUP LÀ MỘT TẬP ĐOÀN DOANH NHÂN YÊU NƯỚC. Đặt lợi ích riêng của tập đoàn nằm trong lợi ích chung của quốc gia. Một quốc gia chỉ vững mạnh khi con người được phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ...

Chi tiết
Quy mô đầu tư

Quy mô: 1 tỷ 200 triệu đô-la Mỹ, diện tích: 37.000 hec-ta đất, số lượng: Kế hoạch đến hết năm 2014 là trên 45.000 con bò sữa và đến năm 2017 là 137.000 con bò sữa, công suất nhà máy sữa: 500 triệu lít/năm (2017)

Chi tiết
Video dự án đầu tư