Dự án Nhà máy chế biến gỗ và phát triển rừng bền vững tại Nghệ An (MDF)


Thông tin chung

Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi nhiều tài nguyên quý, với “rừng vàng, biển bạc”. Tuy nhiên, hiện nay tài nguyên rừng vẫn chưa được sử dụng và khai thác hiệu quả. Rừng được khai thác chủ yếu để băm dăm thành nguyên liệu thô...

Chi tiết
Quá trình phát triển

Khởi công xây dựng vào ngày 19/02/2013, Nhà máy Chế biến gỗ và ván sợi công nghệ MDF dự kiến khi hoàn thành và ra mắt sản phẩm đầu tiên vào cuối năm 2015 sẽ trở thành nhà máy chế biến gỗ hiện đại nhất Đông Nam Á...

Chi tiết
Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Trở thành nhà máy chế biến gỗ hiện đại nhất Đông Nam Á và một trong những nhà máy hàng đầu thế giới trên cơ sở sử dụng dây chuyền công nghệ đồng bộ và tiên tiến hàng đầu thế giới để sản xuất ván sợi MDF và gỗ thanh...

Chi tiết
Quy mô đầu tư

Tổng số vốn đầu tư của dự án là 500 triệu USD, trong đó nhà máy chế biến gỗ thanh với tổng mức đầu tư 150 triệu USD, có công suất 12.000 m3/năm, nhà máy chế biến gỗ ván sợi MDF với tổng mức đầu tư 350 triệu USD có công suất 400.000 m3...

Chi tiết
Đang cập nhật...