Tài khoản - Tiền gửi

​Hằng ngày, mỗi doanh nghiệp cần thực hiện vô số các giao dịch thanh toán liên quan tới tiền mặt. Sản phẩm Tiền gửi thanh toán của BAC A BANK là giải pháp Tối ưu -  An toàn - Thuận tiện - Nhanh chóng​ dành cho hệ thống thanh toán của quý doanh nghiệp.

Tiền gửi thanh toán của BAC A BANK sẽ giúp cho quý Doanh nghiệp giảm đi gánh nặng và hoàn toàn chủ động trong việc quản lý luồng tiền của doanh nghiệp.

Chi tiết

Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại BAC A BANK là giải pháp an toàn và hiệu quả cho doanh nghiệp có nhu cầu gửi tiền theo kỳ hạn xác định...

Chi tiết

Dịch vụ giải ngân lương cho cán bộ, công nhân bằng tài khoản của doanh nghiệp.

Chi tiết