Tài trợ thương mại

​Một doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán, giao dịch với rất nhiều các đối tác nước ngoài, làm thế nào để tối đa hóa tiện ích, an toàn và chi phí thấp nhất cho các giao dịch này. BAC A BANK​ sẽ giúp bạn giải quyết những mong muốn ấy bằng các sản phẩm Thanh toán quốc tế - Sát cánh cùng doanh nghiệp vươn xa quốc tế 

Dịch vụ thanh toán quốc tế tại BAC A BANK góp phần rút ngắn khoảng cách giao dịch quốc tế - Nhanh chóng - An toàn - Bảo mật thông tin

Chi tiết