Chính sách ưu đãi

Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn dành riêng cho Khách hàng doanh nghiệp của BAC A BANK. 

Chi tiết

Chương trình tài trợ Dự án "Tài chính nông thôn II" (RDFII)

Chi tiết

 BAC A BANK và Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ & vừa (SMEDF) thuộc Bộ Kế hoạch đầu tư đã ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp - góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước tiếp cận nguồn vốn ưu đãi hàng đầu thị trường.

Chi tiết

Chương trình ưu đãi vay ngắn hạn dành cho Khách hàng doanh nghiệp

Chi tiết