Chính sách ưu đãi

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ chi trả lương qua tài khoản tại BAC A BANK.

Chi tiết

Ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp mua ô tô.

Chi tiết

Ưu đãi phi tín dụng cho khách hàng mới.

Chi tiết

Cấp hoa hồng dành cho các cá nhân môi giới thành công tín dụng vay mua xe ô tô cho khách hàng doanh nghiệp.

Chi tiết

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vay vốn tại BAC A BANK có thể nhận hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ Ngân sách Nhà nước.

Chi tiết