Tin Hoạt động kinh doanh

CẢNH BÁO TRANG THÔNG TIN GIẢ MẠO NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á

ợi dụng công nghệ cao - đặc biệt là sự phổ biến của mạng xã hội, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo trang thông tin (website và/hoặc fanpage facebook) của các tổ chức tín dụng uy tín nhằm thực hiện hành vi lừa đảo

Chi tiết