Tin Hoạt động kinh doanh

BAC A BANK KHUYẾN CÁO KHÁCH HÀNG CẢNH GIÁC ĐỐI VỚI CÁC THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO MỚI

Khi nhu cầu giao dịch tài chính ngày càng gia tăng, các đối tượng lừa đảo đã liên tục sử dụng các hình thức lừa đảo mới để nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng, BAC A BANK khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác

Chi tiết