Tin Hoạt động kinh doanh

CHÚC MỪNG BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NGÂN HÀNG TMCP BẮC Á NHIỆM KỲ 2023 – 2028 NHẬN NHIỆM VỤ

Sáng ngày 30/05/2023, Đại hội Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Bắc Á đã diễn ra thành công với sự tham gia của đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, đại diện công đoàn ngân hàng tỉnh Nghệ An cùng Đại diện công đoàn các đơn vị kinh doanh trên toàn quốc.

Chi tiết