Tin Hoạt động kinh doanh

GIẢI BÀI TOÁN THIẾU VỐN CỦA HỢP TÁC XÃ BẰNG CÁCH NÀO?

Theo thống kê, 40% số hợp tác xã (HTX) trên cả nước hoạt động không hiệu quả, mà nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này là bài toán “thiếu vốn”. Góp sức giải bài toán này, ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) mang đến những giải pháp tài chính chuyên

Chi tiết