Tin Hoạt động kinh doanh

BAC A BANK CẢNH BÁO VỀ HÀNH VI GIẢ MẠO NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG ĐỂ LỪA ĐẢO CUNG CẤP KHOẢN VAY

Gần đây trên thị trường xuất hiện một số đối tượng có hành vi giả mạo, tự xưng là cán bộ tín dụng/cán bộ thẩm định của các ngân hàng, lợi dụng tâm lý cả tin, cần vay tiền của người dân trong thời điểm kinh tế khó khăn chịu tác động của dịch bệnh Covid-19

Chi tiết