Tin Hoạt động kinh doanh

NGÂN HÀNG BẮC Á THIẾT LẬP QUAN HỆ HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI

Trung tuần tháng 12/2021, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) vừa chính thức ký kết hợp tác với Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC) - đánh dấu cột mốc quan trọng cho chiến lược kinh doanh của cả hai bên.

Chi tiết