Tin Văn hóa - Xã hội

BÀN GIAO 10 NGÔI NHÀ TÌNH NGHĨA CHO NGƯỜI DÂN XÃ BIÊN GIỚI NA NGOI

Ngày 22/2, tại xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, 10 ngôi nhà tình nghĩa đã được trao cho 10 hộ nghèo trên địa bàn xã. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa của Anh hùng Lao động Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc BAC A BANK

Chi tiết