Tin Văn hóa - Xã hội

ĐOÀN BAC A BANK VÀO LĂNG VIẾNG BÁC NHÂN KỶ NIỆM NGÀY SINH CỦA NGƯỜI

Tập thể CBNV BAC A BANK gồm đại diện Ban Lãnh đạo ngân hàng, cán bộ công tác tại các Khối/ Phòng/ Ban Văn phòng Hội Sở và các Giám đốc Chi nhánh, PGD của BAC A BANK trên địa bàn Hà Nội đã cùng thành kính dâng hoa tưởng niệm và vào Lăng viếng Bác.

Chi tiết