Tin Văn hóa - Xã hội

BAC A BANK đồng hành cùng Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số năm thứ ba liên tiếp

Ngày 12/11/2019 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Giáo dục và Ðào tạo, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019

Chi tiết