Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
11 2017/BCTCHN-BACABANK 31/03/2018 27/03/2018 Báo cáo tài hính hợp nhất 2017
12 2017/BCTCRL-BACABANK 31/03/2018 27/03/2018 Báo cáo tài chính riêng lẻ 2017
  • Trang
  • 1
  • 2