Điều lệ ngân hàng

Danh mục Điều lệ ngân hàng

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 2019/DL-BACABANK 06/05/2019 22/04/2019 Bản Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2019 của Ngân hàng Bắc Á đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua