Điều lệ ngân hàng

Danh mục Điều lệ ngân hàng

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 2020/DL-BACABANK 25/11/2020 24/09/2020 Điều lệ hoạt động của BAC A BANK sửa đổi nội dung vốn Điều lệ, trên cơ sở đã nộp hồ sơ Thông báo sửa Điều lệ cho Ngân hàng nhà nước.