Điều lệ ngân hàng

Danh mục Điều lệ ngân hàng

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 2023/DL-BACABANK 26/04/2023 25/04/2023 Điều lệ Ngân hàng TMCP Bắc Á 2023
2 02/2023/DL-BACABANK 14/08/2023 11/08/2023 V/v Điều lệ ban hành ngày 11/08/2023 sửa đổi nội dung về vốn điều lệ, ghi nhận mức vốn điều lệ mới là: 8.334.266.440.000 đồng