Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 2015/BCTCHN-BACABANK 28/03/2016 25/03/2016 Báo cáo tài chính hợp nhất 2015
2 2015/BCTCRL-BACABANK 28/03/2016 25/03/2016 Báo cáo tài chính riêng lẻ 2015