Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Q1/2019/BCTCHN-BACABANK 18/04/2019 15/04/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2019
2 Q1/2019/BCTCRL-BACABANK 18/04/2019 15/04/2019 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q1/2019