Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Q1/2020/BCTCRL-BACABANK 20/04/2020 15/04/2020 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q1/2020
2 Q1/2020/BCTCHN-BACABANK 20/04/2020 15/04/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2020
3 Q2/2020/BCTCHN-BACABANK 20/07/2020 15/07/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2020
4 Q2/2020/BCTCRL-BACABANK 20/07/2020 15/07/2020 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q2/2020