Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Q1/2020/BCTCRL-BACABANK 20/04/2020 15/04/2020 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q1/2020
2 Q1/2020/BCTCHN-BACABANK 20/04/2020 15/04/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2020
3 Q2/2020/BCTCHN-BACABANK 20/07/2020 15/07/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2020
4 Q2/2020/BCTCRL-BACABANK 20/07/2020 15/07/2020 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q2/2020
5 09/2020/CBTT-BACABANK 19/08/2020 12/08/2020 Báo cái tài chính bán niên riêng lẻ 2020
6 2020/BCBNHN-BACABANK 19/08/2020 12/08/2020 Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 2020
7 Q3/2020/BCTCHN-BACABANK 20/10/2020 15/10/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2020
8 Q3/2020/BCTCRL-BACABANK 20/10/2020 15/10/2020 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q3/2020
9 Q4/2020/BCTCRL-BACABANK 02/02/2021 18/01/2021 Báo cáo tài chính riêng lẻ Q4/2020
10 Q4/2020/BCTCHN-BACABANK 02/02/2021 18/01/2021 Báo cáo tài chính hợp nhất Q4/2020
  • Trang
  • 1
  • 2