Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Q1/2021/BCTCRL-BACABANK 20/04/2021 16/04/2021 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Q1/2021
2 Q1/2021/BCTCHN-BACABANK 20/04/2021 16/04/2021 Báo cáo tài chính Hợp nhất Q1/2021
3 Q2/2021/BCTCRL-BACABANK 20/07/2021 16/07/2021 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Q2/2021
4 Q2/2021/BCTCHN-BACABANK 20/07/2021 16/07/2021 Báo cáo tài chính Hợp nhất Q2/2021
5 BC/QTBN2021-BACABANK 28/07/2021 26/07/2021 Báo cáo Quản trị bán niên 6 tháng đầu năm 2021
6 2021/BCBNHN-BACABANK 13/08/2021 12/08/2021 Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất 2021
7 2021/BCBNRL-BACABANK 13/08/2021 12/08/2021 Báo cái tài chính bán niên riêng lẻ 2021
8 Q3/2021/BCTCRL-BACABANK 25/10/2021 18/10/2021 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Q3/2021
9 Q3/2021/BCTCHN-BACABANK 25/10/2021 18/10/2021 Báo cáo tài chính Hợp nhất Q3/2021
10 Q4/2021/BCTCRL-BACABANK 18/01/2022 14/01/2022 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Q4/2021
  • Trang
  • 1
  • 2