Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Q1/2022/BCTCRL-BACABANK 19/04/2022 15/04/2022 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Q1/2022
2 Q1/2022/BCTCHN-BACABANK 19/04/2022 15/04/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Q1/2022