Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Q1/2022/BCTCRL-BACABANK 19/04/2022 15/04/2022 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Q1/2022
2 Q1/2022/BCTCHN-BACABANK 19/04/2022 15/04/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Q1/2022
3 Q2/2022/BCTCRL-BACABANK 18/07/2022 09/07/2022 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Q2/2022
4 Q2/2022/BCTCHN-BACABANK 18/07/2022 09/07/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Q2/2022
5 2022/BCBNHN-BACABANK 15/08/2022 12/08/2022 Báo cáo tài chính Bán niên Hợp nhất 2022
6 2022/BCBNRL-BACABANK 15/08/2022 12/08/2022 Báo cáo tài chính Bán niên Riêng lẻ 2022
7 Q3/2022/BCTCRL-BACABANK 18/10/2022 08/10/2022 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Q3/2022
8 Q3/2022/BCTCHN-BACABANK 18/10/2022 08/10/2022 Báo cáo tài chính Hợp nhất Q3/2022
9 Q4/2022/BCTCRL-BACABANK 19/01/2023 10/01/2023 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Q4/2022
10 Q4/2022/BCTCHN-BACABANK 19/01/2023 10/01/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất Q4/2022
  • Trang
  • 1
  • 2