Báo cáo tài chính

Danh mục Báo cáo tài chính

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 Q1/2023/BCTCRL-BACABANK 19/04/2023 10/04/2023 Báo cáo tài chính Riêng lẻ Q1/2023
2 Q1/2023/BCTCHN-BACABANK 19/04/2023 10/04/2023 Báo cáo tài chính Hợp nhất Q1/2023