Công bố thông tin

Danh mục Công bố thông tin

STT Số ký hiệu Ngày đăng Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 01/2023/CBTT-BACABANK 10/01/2023 10/01/2023 V/v Đính chính phương án tăng vốn điều lệ năm 2022 của BAC A BANK
2 02/2023/CBTT-BACABANK 10/01/2023 10/01/2023 V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở và tên gọi của Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á – Chi nhánh Phan Đăng Lưu – Phòng giao dịch Nguyễn Thị Thập
3 03/2023/CBTT-BACABANK 19/01/2023 18/01/2023 V/v Công bố thông tin định kỳ thanh toán gốc, lãi trái phiếu công chúng
4 04/2023/CBTT-BACABANK 19/01/2023 18/01/2023 V/v Giải trình nguyên nhân LNST Quý 4 năm 2022 biến động hơn 10% so với cùng kỳ năm trước
5 05/2023/CBTT-BACABANK 19/01/2023 19/01/2023 V/v CBTT Giấy chứng nhận đăng ký CBCP ra công chúng BAB [Hồ sơ tăng vốn Đợt 2 năm 2022]
6 BCTHQT/2022-BACABANK 30/01/2023 27/01/2023 Báo cáo tình hình quản trị công ty 2022
7 06/2023/CBTT-BACABANK 31/01/2023 31/01/2023 V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu và các mốc thời gian triển khai chào bán 122.007.951 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
8 07/2023/CBTT-BACABANK 01/02/2023 01/02/2023 V/v Thông báo triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của BAC A BANK BANK
9 08/2023/CBTT-BAC A BANK 01/02/2023 01/02/2023 V/v Công bố Bản cáo bạch và các Phụ lục đính kèm liên quan đến việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của BAC A BANK
10 09/2023/CBTT-BAC A BANK 03/02/2023 03/02/2023 V/v công bố thông tin về Tỷ lệ an toàn vốn tháng 12/2022