Tiền gửi thanh toán

Tiền gửi thanh toán của BAC A BANK sẽ giúp cho quý Doanh nghiệp giảm đi gánh nặng và hoàn toàn chủ động trong việc quản lý luồng tiền của doanh nghiệp, thuận tiện trong việc thực hiện các giao dịch thanh toán mà không phải dùng tiền mặt giúp giao dịch trở nên nhanh chóng, chính xác, an toàn và mang lại nguồn lợi nhuận tối đa.

Đặc điểm sản phẩm
  •  Khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
  •  Loại tiền: VNĐ và ngoại ...
Thủ tục đăng ký

Khách hàng làm thủ tục mở tài khoản theo quy định của BAC A BANK:

  • Đề nghị mở tài khoản (Theo mẫu)
  • Hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của ...