Tiết kiệm cao tuổi

 • Kỳ hạn gửi: Từ 6 tháng trở lên (Theo các mức kỳ hạn của tiết kiệm thông thường)
 • Loại tiền gửi : VND/ USD
 • Phương thức trả lãi: Hàng tháng, Hàng quý hoặc Cuối kỳ.
 • Mức tiền gửi tối thiểu: 10,000,000 đồng/ 500 USD

Đặc điểm sản phẩm
 • Kỳ hạn gửi: Từ 6 tháng trở lên (Theo các mức kỳ hạn của tiết kiệm thông thường)
 • Loại tiền gửi : VND/ USD
 • Phương thức trả lãi: Hàng ...
Lợi ích
 • Khách hàng được hưởng chính sách Ưu đãi cộng thêm tỉ lệ lãi suất khuyến khích”
Đăng ký
 • Giấy tờ tùy thân (CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ tương đương) còn hiệu lực
 • Giấy đăng ký tham gia sản phẩm Tiết kiệm người cao tuổi
 • Giấy tờ cần thiết khác ...
Đối tượng

Khách hàng tham gia sản phẩm cần phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

 • Khách hàng cần thỏa mãn các điều kiện theo quy định về tiền gửi tiết ...