Tài khoản trả lương

Được xây dựng nhằm hướng tới các đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân trong nước và nước ngoài có nhu cầu chi trả lương và các khoản...

Đặc điểm sản phẩm
  • Tài khoản lương được liên kết với  tài khoản thanh toán thông thường hoặc tài khoản Như Ý
  • Kỳ hạn: Không kỳ hạn
  • Loại tiền gửi: ...
Lãi suất và phí

- Lãi suất: áp dụng theo mức quy định hiện hành của BacABank tại từng thời điểm, tương ứng với từng loại tài khoản (thanh toán hoặc Như Ý).
(Lưu ...